“Dù có điều gì xảy ra, con vẫn là người có giá trị”