Đây là lý do tại sao cha mẹ Nhật dạy chữ sớm cho con